Δήμος Μεγαρέων

21/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη 21/4/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων...
Δήμος Μεγαρέων

17/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο Μεγαρέων την Τρίτη 17/5/2016, ώρα 20:00 Ημερήσια διάταξη Περί καθορισμού μισθώματος αιγιαλού ανά τ.μ. για το έτος 2016. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του...
Δήμος Μεγαρέων

29/2, συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/2/2016 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Μοναδικό θέμα: Έγκριση  ισολογισμού χρήσεως 2011 Δήμου Μεγαρέων. 2η συνεδρίαση, αμέσως μετά, Ημερήσια διάταξη Αναχρηματοδότηση δανείων...

21/12, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 21/12/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Χορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης κατηγορίαής IΙ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΝΟΥ...

21/2, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με αντικείμενο την «κακοποίηση της γυναίκας»,...

21/6, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 21/6/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί διοργάνωσης διαγωνισμού ωραιότερων κήπων και μπαλκονιών της πόλης μας. Χορήγηση ή μη ...

3/8, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 3/8/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί καταγραφής απόδημων Μεγαριτών. Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του ετήσιου...
Δήμος Μεγαρέων

19/8, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Με μοναδικό θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 του Νομικού Προσώπου Ηρόδωρος συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την 19/8/2016, ώρα 20:30
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

18/6, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 18/6/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού την 18/6/2014, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση για την αντιπυρική προστασία (Εισηγήτρια...
Δήμος Μεγαρέων

14/5, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 14/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη 1 Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Απομάκρυνση και φύλαξη...
Δήμος Μεγαρέων

27/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 27/5/2015 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 2η...
Δήμος Μεγαρέων

22/9, δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/9/2015, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2015 2η συνεδρίαση, ώρα...