Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

14/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)την 14/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση πρακτικών 6ης...
Δήμος Μεγαρέων

14/5, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 14/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη 1 Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Απομάκρυνση και φύλαξη...
Δήμος Μεγαρέων

13/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την 13/5/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. "Ηρόδωρος" Οικονομικού έτους 2015. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού...
Δήμος Μεγαρέων

28/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Με ένα και μοναδικό θέμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28/4/2015, ώρα 20:30. Ημερήσια διάταξη Περί ενίσχυσης του Α.Τ. Μεγάρων, του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, του...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

23/4, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδρι/αζει το Περιφερειακο Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 234/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια Διάταξη Επικύρωση...
Δήμος Μεγαρέων

21/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη 21/4/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων...
Δήμος Μεγαρέων

6/4, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επτιροπή του Δήμου Μεγαρέων την 6/4/2015, ώρα 09:30 Ημερήσια διαταξη Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών με την διαδικασία του κατεπείγοντος...
Δήμος Μεγαρέων

6/4, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 6/4/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράταση ωραρίου χρήσης...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

2/4, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015...
Δήμος Μεγαρέων

30/3, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 30/3/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικον. έτους 2014. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

26/3, συνδεριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 26/3/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), ώρα 15:30 Ημερήσια διαταξη Επικύρωση...
Δήμος Μεγαρέων

24/3, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ποιότητας του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 24/3/2015, ώρα 09:30 Ημερήσια διάταξη Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 Λήψη απόφασης σχετικά με την προκληθείσα ζημιά στο υπ’αριθ. κυκλοφορίας...