Δήμος Μεγαρέων

22/3, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο εγαρέων την 22/3/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Έθιμο του Μάη 2016. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης...
Δήμος Μεγαρέων

6/4, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 6/4/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράταση ωραρίου χρήσης...

20/9, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 20/9/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη   Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων...
Δήμος Μεγαρέων

1/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγερέων την 1/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη       Γνωμοδότηση επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων. Χορήγηση ή...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

2/4, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

17/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού...
Δήμος Μεγαρέων

22/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/4/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ τρίμηνου 2016. Έγκριση δαπάνης...
Δήμος Μεγαρέων

26/5, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την 26/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Περί έγκρισης ή μη της κατάληψης χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου (για το...
Δήμος Μεγαρέων

29/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, ώρα 20:30

Σνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2015. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2012 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου ως προς...
Δήμος Μεγαρέων

29/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 29/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί μετατόπισης των δύο (2) κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία του...
Δήμος Μεγαρέων

15/6, δύο διαδοχικές συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις Πρώτη συνεδρίαση ώρα 20:30, μοναδικό θέμα Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2013 Δήμου...
Δήμος Μεγαρέων

20/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει την 20/7/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015. Περί τροποποίησης της 48/2015 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου σε Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Κινέττας...