Δήμος Μεγαρέων

30/3, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 30/3/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικον. έτους 2014. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

26/3, συνδεριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 26/3/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), ώρα 15:30 Ημερήσια διαταξη Επικύρωση...
Δήμος Μεγαρέων

24/3, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ποιότητας του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 24/3/2015, ώρα 09:30 Ημερήσια διάταξη Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 Λήψη απόφασης σχετικά με την προκληθείσα ζημιά στο υπ’αριθ. κυκλοφορίας...
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων:

Εκδήλωση με θέμα  «Ελιά, το δέντρο της ζωής και του πολιτισμού» παρουσίασαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων...
Δήμος Μεγαρέων

24/3, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την 24/3/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής...
Δήμος Μεγαρέων

18/3, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την 18/3/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Διεξαγωγή Ημερίδας για την Νεολαία με θέμα "Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτές Διαδικασίες, Ανοιχτή Οργάνωση" την...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

10/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβοόυλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 10/3/2015, ώρα...
Δήμος Μεγαρέων

10/3, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων, την 10/3/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 Διάθεση πίστωσης για την...

9/3, συνεδριαζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Συνεδριάζει τη 9/3/2015, ώρα 10:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Ενδεικτική ημερήσια διάταξη Προετοιμασία συνάντησης της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

5/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)πρόκειται Πέμπτη 5 Μαρτίου...
Δήμος Μεγαρέων

4/3, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 04/03/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ 6/15 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ ΗΡΟΔΩΡΟΣ περί...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

19/2, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 19/2/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...