Δήμος Μεγαρέων

23/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων της 23/6/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015. Περί έγκρισης τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

18/6, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 18/6/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού την 18/6/2014, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση για την αντιπυρική προστασία (Εισηγήτρια...
Δήμος Μεγαρέων

8/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 8/6/2015, ώρα 20:30 Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του...
Δήμος Μεγαρέων

9/6, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 9/6/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Ενημέρωση σχετικά με την δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους και άνεργους δημότες καθώς...
Δήμος Μεγαρέων

3/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/6/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

28/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 28/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Δήμος Μεγαρέων

27/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 27/5/2015 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 2η...
Δήμος Μεγαρέων

27/5, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει με την διαδικασία του κατεπείγοντος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής και αίτηση...
Δήμος Μεγαρέων

26/5, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την 26/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Περί έγκρισης ή μη της κατάληψης χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου (για το...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

21/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 21/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση...
Δήμος Μεγαρέων

19/5, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την 19/5/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Πρόταση για διεκδίκηση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Πάχης Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων. Πρόταση περί τοποθέτησης...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

14/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)την 14/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση πρακτικών 6ης...