Δήμος Μεγαρέων

20/1, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 20/1/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για...
Δήμος Μεγαρέων

29/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, ώρα 20:30

Σνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2015. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2012 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου ως προς...
Δήμος Μεγαρέων

29/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβοουλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2016. Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»,...
Δήμος Μεγαρέων

17/12/2015, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 17/12/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 παρ....
Δήμος Μεγαρέων

10/11, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 10/11/2015, ώρα 20:15 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση αιτήματος (αριθμ.πρωτ. Δήμου: 21275/02-11-2015) κ. Γερόλυμπου Γεωργίου, Πρόεδρου Συλλόγου "Κοινωνία Πάχης", περί...
Δήμος Μεγαρέων

3/11, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/11/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για τα έτη 2015-2019 του Δήμου Μεγαρέων. Έγκριση έκθεσης για τις διαδικασίες κατάρτισης...
ΚΕΔΕ

16/10, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης, Ακαδημίας και Γενναδίου Αθήνα, την 16/10/2015, ώρα 11:00 Ενδεικτική ημερήσια διάταξη Το νομοσχέδιο «Μέτρα για την εφαρμογή...
Δήμος Μεγαρέων

9/10, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Σμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 9/10/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Xορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης Καταστήματος  κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  «ΠΙΤΣΑΡΙΑ»  ιδιοκτησίας  της...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

8/10, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), την 8/10/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση...
Δήμος Μεγαρέων

7/10, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 7/10/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρoϋπ/σμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015. Αναμόρφωση προϋπ/σμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ  οικον. έτους 2015. Έγκριση απολογισμού εσόδων...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

1/10, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 1/10/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλιάς και Τουρισμού, Αναστάσεως 2 Παπάγου Χολαργός, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση πρακτικών...
Δήμος Μεγαρέων

22/9, δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/9/2015, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2015 2η συνεδρίαση, ώρα...