Δήμος Μεγαρέων

20/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει την 20/7/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015. Περί τροποποίησης της 48/2015 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου σε Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Κινέττας...
Δήμος Μεγαρέων

29/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, ώρα 20:30

Σνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2015. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2012 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου ως προς...
Δήμος Μεγαρέων

1/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγερέων την 1/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη       Γνωμοδότηση επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων. Χορήγηση ή...
Δήμος Μεγαρέων

29/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, ώρα 21:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβοουλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2016. Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»,...
Δήμος Μεγαρέων

29/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 29/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί μετατόπισης των δύο (2) κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία του...
Δήμος Μεγαρέων

6/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 6/6/2016. ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

17/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού...
Δήμος Μεγαρέων

29/2, συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/2/2016 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Μοναδικό θέμα: Έγκριση  ισολογισμού χρήσεως 2011 Δήμου Μεγαρέων. 2η συνεδρίαση, αμέσως μετά, Ημερήσια διάταξη Αναχρηματοδότηση δανείων...

3/8, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 3/8/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί καταγραφής απόδημων Μεγαριτών. Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του ετήσιου...
Δήμος Μεγαρέων

19/8, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Με μοναδικό θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 του Νομικού Προσώπου Ηρόδωρος συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την 19/8/2016, ώρα 20:30
Δήμος Μεγαρέων

22/9, δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/9/2015, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2015 2η συνεδρίαση, ώρα...
Δήμος Μεγαρέων

17/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο Μεγαρέων την Τρίτη 17/5/2016, ώρα 20:00 Ημερήσια διάταξη Περί καθορισμού μισθώματος αιγιαλού ανά τ.μ. για το έτος 2016. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του...