Δήμος Μεγαρέων

11/8, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 11/8/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Περί απονομής τιμητικής πλακέτας και περγαμηνής στον Γεώργιο Καν. Παπαγιάννη για την συμμετοχή του στην...
Δήμος Μεγαρέων

29/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 29/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί μετατόπισης των δύο (2) κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία του...
Δήμος Μεγαρέων

20/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει την 20/7/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015. Περί τροποποίησης της 48/2015 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου σε Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Κινέττας...
Δήμος Μεγαρέων

1/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγερέων την 1/7/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη       Γνωμοδότηση επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων. Χορήγηση ή...
Δήμος Μεγαρέων

23/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων της 23/6/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015. Περί έγκρισης τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

18/6, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 18/6/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού την 18/6/2014, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση για την αντιπυρική προστασία (Εισηγήτρια...
Δήμος Μεγαρέων

8/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 8/6/2015, ώρα 20:30 Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του...
Δήμος Μεγαρέων

9/6, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 9/6/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Ενημέρωση σχετικά με την δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους και άνεργους δημότες καθώς...
Δήμος Μεγαρέων

3/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/6/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

28/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 28/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Δήμος Μεγαρέων

27/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 27/5/2015 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 2η...
Δήμος Μεγαρέων

27/5, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει με την διαδικασία του κατεπείγοντος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/5/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής και αίτηση...