Το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων επεξεργάζεται προτάσεις για το Επιχειρησιακό 2017

Σε φάση επεξεργασίας προτάσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού για το έτος 2017 βρίσκονται τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου...

3/8, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 3/8/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί καταγραφής απόδημων Μεγαριτών. Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του ετήσιου...
Δήμος Μεγαρέων

28/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28/7/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή...

13/7, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 13/7/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση και ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με την υπ' αριθμ.πρωτ.: 19421/24-6-2016 εγκύκλιο του...
Δήμος Μεγαρέων

11/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 11/07/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αποδοχή αιτήματος του ΓΕΣ για την Διάνοιξη παραλιακού πεζόδρομου στο στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» της Σχολής...

21/6, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 21/6/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Περί διοργάνωσης διαγωνισμού ωραιότερων κήπων και μπαλκονιών της πόλης μας. Χορήγηση ή μη ...
Δήμος Μεγαρέων

30/6 Δήμος Μεγαρέων: Απολογισμό πεπραγμένων κάνει η Διοίκηση Σταμούλη

Απολογισμό πεπραγμένων του οικονομικού έτους 2015 πρόκειται να πραγματοποιήσει η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 30 Ιουνίου...
Δήμος Μεγαρέων

15/6, δύο διαδοχικές συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις Πρώτη συνεδρίαση ώρα 20:30, μοναδικό θέμα Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2013 Δήμου...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

9/6 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 9/6/2016, ώρα 15:30, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ( Αναστασεως 2 και Τσιγάντε Παπαγού -...
Δήμος Μεγαρέων

8/6, συνεδριάζει του Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 8/6/2016, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Παραχώρηση Ζώνης Λιμένα (Χερσαία και Θαλάσσια) Πάχης Μεγάρων από το Ταμείο Αξιοποίησης...
Δήμος Μεγαρέων

6/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 6/6/2016. ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και...
Δήμος Μεγαρέων

30/5, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 30/5/2016, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων έμπροσθεν της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως Μεγάρων (επί της οδού 28ης...