Μέγαρα: Και πάλι με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη...

Επανέρχονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων με τηλεδιάσκεψη μετά την αναζωπύρωση της πανηδημίας του covid-19. Την Τρίτη 18 Αυγούστου συνεδριάζει στις 20:30 με τα...

20/12, Δημοτικό Συμβούλιο σε διπλή συνεδρίαση για εκτελεστέα έργα και προϋπολογισμό...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 σε δύο πολύ σημαντικές διαδοχικές συνεδριάσεις. Η πρώτη συνεδρίαση περιλαμβάνει 11 θέματα με ενδέκαταο και...

11/11, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 20:00 συνεδριάζει στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Ημερήσια διάταξη Προτάσεις Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων προς Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μεγαρέων...

Δήμος Μεγαρέων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την 16/4

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Περί αποδοχής των όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου...

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαρέων. Έγκριση Κανονισμού...
Δήμος Μεγαρέων

13/12, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την  13η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 20:30 : Ημερήσια διάταξη Αποδοχή αιτημάτων της ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση του έργου: «Υδροδότηση οικισμού...

27/9, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για την...

12 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

10Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 12η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

21/5, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 21/5/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση...

Κινέτα: Στις 26/2 συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Κινέτας την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18:00 Θέματα ημερήσιας διάταξης Περί ανάπλασης και δενδροφύτευσης τριών κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή...
Δήμος Μεγαρέων

15 Δεκεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 20:30 Θέματα ημερήσιας διάταξης Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων...
Δήμος Μεγαρέων

10/11, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 10/11/2015, ώρα 20:15 Ημερήσια διάταξη Συζήτηση αιτήματος (αριθμ.πρωτ. Δήμου: 21275/02-11-2015) κ. Γερόλυμπου Γεωργίου, Πρόεδρου Συλλόγου "Κοινωνία Πάχης", περί...