Δήμος Μεγαρέων

28/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Με ένα και μοναδικό θέμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28/4/2015, ώρα 20:30. Ημερήσια διάταξη Περί ενίσχυσης του Α.Τ. Μεγάρων, του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, του...
Δήμος Μεγαρέων

22/2, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνμεδριάζει την 22η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων Ημερήσια διάταξη Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής...
Δήμος Μεγαρέων

9/10, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Σμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 9/10/2015, ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Xορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης Καταστήματος  κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  «ΠΙΤΣΑΡΙΑ»  ιδιοκτησίας  της...

Μέγαρα: Στις 25 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους πολιτικούς επικεφαλής...

Τους επικεφαλής και τα διοικητικά συμβούλια το Οργανισμού Ηρόδωρος και της Αναπτυξιακής Εταιρείας, ΔΗΚΕΔΗΜΕ πρόκειται να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων στη συνεδρίασή του...

4/11 συνδεριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 4/11/16, ώρα 21:00 Ημερήσια διάαξη  Χορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης μικτής επιχείρησης κατηγορίας IV: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και κατηγορίας ΙΙΙ:...

28/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28η Ιουλίου 2017, ώρα 20:30   Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης...

30/10, συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρέων την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ώρα 21:00 με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη Περί έγκρισης του...
Δήμος Μεγαρέων

12/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 12 Ιουλίου 2017, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2017. ...

6/3 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη, 6/3/2018, ώρα 20:30 με θέμα την Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2016 Ακολουθεί δεύτερη συνεδρίαση με τα ακόλουθα...

Μέγαρα 27/10: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 248/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκρισης πρόσληψης...
Δήμος Μεγαρέων

15 Δεκεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 20:30 Θέματα ημερήσιας διάταξης Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων...

6/9, συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 6η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 Ημερήσια διάταξη Δωρεάν διανομή τετραδίων στους μαθητές της Α’ τάξης...