Σε εκδήλωση με θέμα: «Επενδυτικές Εξαγωγικές ευκαιρίες»   την οποία διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά  μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτρικών Δημήτρης Μάρδας την 27η Ιουλίου 2016.

Ο Υφυπουργός ανέπτυξε τις δράσεις και τις προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας  για την τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκε  σε σειρά από δράσεις οι οποίες ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μάρδας περιέγραψε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών για πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.BEP2

 • Συστήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας
 • Αναδιαρθρώνονται τα γραφεία Οικονομικών Εμπορικών Υπηρεσιών και ανοίγονται νέα γραφεία σε νέες αγορές (Άπω Ανατολής, κλπ.) και παράλληλα γίνεται διαγωνισμός για την πρόσληψη 15 νέων  υπαλλήλων για τη στελέχωση των γραφείων.
 • Από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο 2016 προγραμματίσθηκαν 13 Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές και 16-17 επιχειρηματικές αποστολές.
 • Ενισχύεται η συνεργασία με τα Επιμελητήρια, τα διμερή Επιμελητήρια και τα εμπορικά τμήματα των ξένων πρεσβειών.
 • Αναβαθμίσθηκε η διαδικτυακή πύλη «Αγορά» και εκπονήθηκαν οδηγοί επιχειρηματικότητας.
 • Αναρτήθηκαν διευθύνσεις Delicatessen από 70 χώρες στο www.agora.mfa.gr και 7.000 διευθύνσεις για 24 κλάδους από 40 χώρες.
 • Συντονίζεται ο Οδικός Χάρτης της Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ιταλίας.
 • Γίνονται συνομιλίες και παρουσιάσεις σε επενδυτικά funds, Think tanks και μεμονωμένους επενδυτές.
 • Συνδιοργανώνονται με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΠΣΕ, ΣΕΒΕ και τα Επιμελητήρια τρία Συμπόσια, ανά γεωγραφική ζώνη (Βαλκάνια, Εύξεινος Πόντος, Μεσογειακές χώρες). Ήδη το 1ο πραγματοποιήθηκε στη Θες/νίκη, αρχές Ιουλίου 2016, με Βαλκανικές χώρες.
 • Ενεργοποιείται το πρόγραμμα Erasmus+ για φοιτητές και φοιτήτριες, με σκοπό την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στα γραφεία ΟΕΥ (πρώτη εφαρμογή 60 άτομα).
 • Κατατίθεται έκθεση στο ΚΥΣΟΙΠ για μέτρα φορολογικού χαρακτήρα υπέρ των εξαγωγέων, που δεν θα προσκρούουν στις διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης, υπεβλήθη Έκθεση με θέμα την μείωση σε 6-8 μήνες της διαδικασίας έγκρισης μίας ξένης επένδυσης για να μην αποθαρρύνονται οι επενδυτές.
 • Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα προσέλκυσης ασθενών από Αραβικές Χώρες και τη Ρωσία, στο πλαίσιο συνεργασίας με κλινικές αποκατάστασης της χώρας μας.
 • Εκπονείται στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των θερμών πηγών σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προωθείται η δημιουργία του Νησιού της Τέχνης και του Πολιτισμού
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος Window to Greece, διοργανώνονται εξωστρεφείς δράσεις από τα γραφεία ΟΕΥ
 • Σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα για την αδελφοποίηση αγορών (Μοναστηράκι-Πλάκα, Καπαλί Τσαρσί, Ισπαχάν, Καίρου και Μαρακές)

Καταλήγοντας ο κος Υφυπουργός ανέφερε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου δημιουργήθηκε χώρος με σκοπό την πρόταξη νέων πρωτότυπων ιδεών υπέρ δράσεων εξωστρέφειας, δημιουργήθηκε αρχείο εταιρειών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βοήθεια σε εξωστρεφείς ΜΜΕ και υπάρχουν πίνακες για τη πορεία των ελληνικών εξαγωγών, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν, χωρίς κόστος, οι ενδιαφερόμενοι για να προγραμματίζουν τις ενέργειές τους.

Εκ μέρους του ΒΕΠ, ο πρόεδρος Αδριανός Μιχάλαρος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μάρδα, τόνισε την ανάγκη για στήριξη της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και επεσήμανε το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από πολλές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου να στραφούν σε νέες αγορές.

Τέλος ο Υφυπουργός απάντησε σε ερωτήματα και προβληματισμούς των συμβούλων και μελών του ΒΕΠ και επανέλαβε την αναγκαιότητα για  εποικοδομητική συνεργασία ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.