Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο των προσπαθειών τις οποίες καταβάλλει για την Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιάανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, συνδιοργανώνει με τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων,  το Δήμο Πειραιά και με την υποστήριξη της Ε.Ε., ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα:
«Χρηματοδοτικά εργαλεία από ΕΕ για Επενδύσεις και Ανάπτυξη»
την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 ώρα 18:00
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Β.Ε.Π.   (Καραίσκου 111, γ΄όροφος)

Κύριοι ομιλητές:
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Γεώργιος Γιακουμάκης,  Υπεύθυνος Έργου-Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
Νίκος Σέργης, Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη Δήμων, Περιφερειών, Οργανισμών και επιχειρήσεων, με  τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων.
Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άμεση ενίσχυση, αλλά διατίθενται και άλλες μορφές χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων των οποίων τη διαχείριση  αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Με το τέλος της παρουσίασης, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα
2104174 765 και 2104121298.