Συνεχίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων τις μηνιαίες παρουσιάσεις ευρημάτων τα οποία έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στην πόλη.

Σήμερα παρουσιάζει το εύρημα του μήνα Ιουλίου. Πρόκειται για μία μελανόμορφη όλπη αρχαϊκής περιόδου με παράσταση νεαρού ιππέα σε καλπασμό. Οι ανατομικές λεπτομέρειες του ιππέα και του αλόγου αποδίδονται με εγχάραξη. Με επίθετο ιώδες χρώμα αποδίδονται το ένδυμα, το ξίφος και το πρόσωπο του ιππέα, καθώς και ο λαιμός, το στήθος και οι οπλές του αλόγου.
Πάνω και κάτω από το άλογο, ρόδακες με μελανό και ιώδες χρώμα. Ύψος 0,25 μ.

Βρέθηκε το 1986 σε σωστική ανασκαφή στην οδό Μυκηνών στα Μέγαρα.