Απροθυμία, προς το παρόν, υπάρχει από τους γιατρούς των Μεγάρων και της Νέας Περάμου να ενταχθούν στο νέο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. Προς το παρόν μόνο ένας γιατρός έχει δηλώσει συμμετοχή.
Η απροθυμία των γιατρών, όπως πληροφορούμαστε, οφείλεται στις χαμηλές προσφερόμενες αμοιβές και στην πολλή γραφειοκρατία η οποία συνοδεύει τον θεσμό.