Σε Γενική Συνέλευση προσκαλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Κινέτας “ο Σκίρων” στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Συλλόγων την Κυριακή 25 Αυγούστου, ώρα 19:30.

Θέματα:
1. Έκθεση και αξιολόγηση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός νέας διαχειριστικής περιόδου.

Έχουν προσκληθεί τα μέλη του νεοσύστατου Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου Κινέτας προκειμένου να ενημερώσουν για τις κινήσεις τους με την ανάληψη των καθηκόντων τους, την 1 Σεπτεμβρίου 2019.