Συγχρόνως με τις μάχες οι οποίες δίνονται από́ τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, φορέων και εθελοντών, η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά́ την προσφορά́ των αναγκαίων στους μαχητές της κατάσβεσης.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, έχει ξεκινήσει η διανομή́ νερού́, τροφίμων και απαραιτήτων υλικών σε πυροσβέστες, στρατό́, εθελοντές και όσους συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Βίλια.

Επιπλέον, κλιμάκιο ιατρών παρέχει πρώτες βοήθειες, ιατροφαρμακευτική́ περίθαλψη, μάσκες και προστατευτικά μέσα που είναι απαραίτητα στην περιοχή́. Ακόμα αναγκαιά είναι και θα παρασχεθεί από́ ειδικούς του Ιατρικού́ Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ψυχολογική́ υποστήριξη στους πληγέντες.

Χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε: «Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στα μέτωπα της πυρκαγιάς αλλά και στα μέτωπα ανθρωπιστικής βοήθειας και προσφοράς. Οι ώρες είναι κρίσιμες και έχουμε ξεκινήσει διανομή αναγκαίων υλικών σε συνεργασία με τους επικεφαλής των φορέων στους πληγέντες και στους ήρωες που μάχονται για το περιβάλλον του τόπου μας».