Μετά τον τελευταίο ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς η συλλογή του ελαιοκάρπου θα πρέπει να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από την 21η Οκτωβρίου.
Ο τελευταίος ψεκασμός ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου και το μάζεμα μπορεί να ξεκινήσει 14 ημέρες αργότερα.

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνονται τα ακόλουθα σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13637/10-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

Συλλογή ελαιόκαρπου πριν την 21η Οκτωβρίου συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και επισείει διοικητικές κυρώσεις, ενώ το παραγόμενο προϊόν (τσακιστές ελιές, λάδι) είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κατανάλωση εάν το δένδρο ψεκάστηκε και ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατανάλωση και η διακίνηση του.

Η τήρηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την φήμη του παραγόμενου προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας (τηλ. 2131600813, 2131600807).