Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μεγαρέων αλλάζει η θέση της λαϊκής αγοράς της Παρασκευής.
Από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 θα διεξάγεται στην οδό Θεοδώρου Τσεκέ νότια της σιδηροδρομικής γραμμής.