Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ισχύουν τα εξής

  1. Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01/05/2021 έως 31/10/2021 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και
  2. Απαγορεύεται από 01-05-2021 έως 31-10-2021 λόγω αυξημένης επικινδυνότητας η χρήση πυρός: α) στα δάση  και στις δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979. και β) στις χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και στις βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979.