Η Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στηρίζει την πρώτη τοπική διαβούλευση για τα θέματα νεολαίας η οποία διοργανώνεται από τον Σύλλογο Νέων Φυλής, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 6.30μμ στα Άνω Λιόσια (Ν. Καμπόλη 31, αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων Φυλής).

Η πρώτη διαβούλευση οργανώνεται με την ευκαιρία της προ-διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το πλαίσιο στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων 2017-2027, και σκοπεύει να αποτυπώσει τις απόψεις και προτάσεις της Δυτικής Αττικής για τις ανάγκες και τις αναγκαίες δομές υποστήριξης των νέων της.