Ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για το κλείσιμο των προϋπολογισμών των Δήμων για το 2016 και την κατάρτιση αυτών του 2017 και κατά συνέπεια για την ομαλή λειτουργία τους.

Τις ανησυχίες τους βασίζουν στην ΚΕΔΕ εξ αιτίας του γεγονότος είναι ακόμα ασαφές αν η κυβέρνηση αποδώσει στους Δήμους τις προϋπολογισθείσες επιχορηγήσεις για το 2016.
Επιπροσθέτως οι ανησυχίες εντείνονται εφόσον οι Δήμαρχοι βλέπουν την προοπτική η κυβέρνηση να μειώσει περισσότερο τις τακτικές επιχορηγήσεις για το 2017 χωρίς μάλιστα την επίσημη ενεργοποίηση του μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής του κοινώς αποκαλούμενου «κόφτης».ΚΕΔΕ

Με αυτά τα δεδομένα, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για εκκρεμότητες που υφίστανται σήμερα σε ότι αφορά στα οικονομικά των δήμων, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος όσο και για το 2017.

Το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί είναι πώς θα κλείσει ο προϋπολογισμός του 2016, δεδομένου ότι στην υπουργική απόφαση με βάση την οποία οι δήμοι θα συντάξουν τον προϋπολογισμό 2017 δεν υπάρχει σχετική αναφορά.
Η αναφορά που υπάρχει είναι ότι οι δήμοι θα πρέπει να υπολογίσουν ως τακτική επιχορήγηση για το 2017, το ποσό του Αυγούστου, επί δώδεκα, το οποίο  προβλέπεται να μειωθεί.
Ωστόσο, η δόση του Αυγούστου δεν έχει αποδοθεί ακόμη στους δήμους αφενός και αφετέρου, το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει την ανακατανομή περίπου 20 εκ. ευρώ από την τακτική επιχορήγηση του 2016, υπέρ των ορεινών και των μικρών νησιωτικών δήμων. Γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι δήμοι θα έχουν μείωση στα έσοδά τους, ενώ θα δημιουργηθεί και μεγάλο πρόβλημα στον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών τους.

Η ΚΕΔΕ προτείνει, μόνο για φέτος, αντί της ανακατανομής των 20 εκ. ευρώ από την έτσι κι αλλιώς ισχνή επιχορήγηση των δήμων, να κατανεμηθεί στους μικρούς και νησιωτικούς δήμους, που έχουν διαπιστωμένες αδυναμίες λειτουργίας και μεγάλες ελλείψεις, ένα ποσό 20 εκ. ευρώ, είτε από έκτακτη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε με έκτακτη ενίσχυση των ΚΑΠ, είτε από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης των δήμων, είτε από πόρους του τέλους διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα διαταραχθούν και τα έσοδα των δήμων.

Το δεύτερο ζήτημα που θα τεθεί προκειμένου να είναι δυνατός ο ισοσκελισμός των προϋπολογισμών 2016 και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ένταξης δήμων σε πρόγραμμα επιτήρησης, με αποκλειστική ευθύνη του κεντρικού κράτους, είναι το εξής:

•        Να αποδοθεί η  ΣΑΤΑ, που αν και έχει ήδη παρέλθει το πρώτο οκτάμηνο,  έχουν καταβληθεί μόνο 47 εκ. ευρώ, από τα προϋπολογισθέντα 141 εκ. ευρώ για το 2016, και
•        Να αποδοθεί η δόση των παρακρατηθέντων, ύψους 214 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά στην κατάρτιση των προϋπολογισμών 2017, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, υπογραμμίστηκε για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να συντρέξουν οι εξής συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
Να δεσμευτεί η κυβέρνηση για την πλήρη υλοποίηση του προϋπολογισμού 2016, ιδιαίτερα θα πρέπει να γνωρίζουν οι δήμοι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των παρακρατηθέντων και της ΣΑΤΑ.
Να αυξηθεί η τακτική επιχορήγηση (ΚΑΠ) κατά ποσό τουλάχιστον του κόστους των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες, αλλά και των σχολικών καθαριστριών.
Να υπάρξει απόδοση από το 2017 της «νέας» γενιάς παρακρατηθέντων πόρων των δήμων από το 2009 μέχρι και σήμερα συνολικού ύψους τουλάχιστον 10 δις ευρώ.
Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους δήμους, να γίνει κατανομή του σχετικού ποσού των 85 εκ. ευρώ από το Λογαριασμός Εξυγίανσης.