Στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Περάμου ο Άγγελος Μακρυγιάννης πραγματοποίησε την κεντρική του ομιλία για τη Νέα Πέραμο την Τετάρτη 22 Μαΐου.
Με το συναινετικό ύφος το οποίο τον χαρακτηρίζει αλλά και με αποφασιστικότητα ανέπτυξε το όραμά του για το Δήμο Μεγαρέων κάνοντας ειδικότερες αναφορές στη Νέα Πέραμο την οποία χαρακτήρισε ως έναν από τους κυριότερους εν δυνάμει μοχλούς ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων.
Με αυστηρό τόνο έκανε κριτική στον απερχόμενο δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη και επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως στόχος του είναι να αξιοποιήσει κάθε μελέτη η οποία βρίσκεται ανενεργή στην κατοχή του δήμου.

Αναφέρθηκε επίσης στα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία απειλούν το περιβάλλον όπως είναι η αβεβαιότητα για την εγκατάσταση ορυχείων στα Γεράνεια, την ανοχή του δημάρχου στην πιθανή εγκατάσταση ΧΥΤΥ στα Μέγαρα και τον ηλεκτρικό αγωγό υπερυψηλής τάσης.