Αναστολή λειτουργίας έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Η ΝΕΜ απόλυτα ταυτισμένη με την κοινωνία ανακοινώνει την αναστολή της λειτουργίας  όλων των τμημάτων της έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου.
2 έως 3 ημέρες πριν την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος θα ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση όλους τους ενδιαφερομένους για πιθανή συνέχιση του μέτρου ή επαναφορά στην κανονική λειτουργία του Οργανισμού!
Ευχόμαστε όλα τα προληπτικά μέτρα να περιορίσουν το φαινόμενο και να συνεχίσει να έχει όλος ο κόσμος την υγεία του!