Από την γνωστή εταιρεία Αναστάσιος Φάνης ΑΕ, Megara Resins SA, λάβαμε επιστολή με την οποία οι ιδιοκτήτες της επισημαίνουν ότι δεν εμπλέκονται ούτε ουδέποτε έχουν εμπλακεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πολιτική ζωή του δήμου Μεγαρέων, υποστηρίζοντας ή υποθάλποντας οποιοδήποτε εκλεγμένο ή υποψήφιο μέλος της δημοτικής αρχής.
Η εν λόγω εταιρεία είναι γνωστή για την ευαισθησία της σχετικά με την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής όπου ενισχύει τοπικά σωματεία με διάφορους τρόπους, όπως επίσης είναι γνωστό ότι ανταποκρίνεται σε αιτήματα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αφορμή της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, η οποία ακολουθεί, ήταν φήμες οι οποίες θέλουν την εταιρεία να υποστηρίζει συγκεκριμένους υποψηφίους.
Η εταιρεία με την ανακοίνωσή της διαψεύδει κατηγορηματικά αυτές τις φήμες.

Η ανακιίνωση:
«Με αφορμή την προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μαΐου 2019, έπεσε στην αντίληψη μας, ότι επιχειρείται μια προσπάθεια εμπλοκής της εταιρείας μας σε πολιτικά παρασκήνια, προκειμένου να εμφανιστεί ως δήθεν υποστηρικτής συγκεκριμένων υποψηφίων.

Όπως όμως είναι ευρέως γνωστό σε όλη την τοπική κοινωνία, η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε.», καθ’ όλα τα χρόνια λειτουργίας της, ουδέποτε ενεπλάκη, άμεσα ή έμμεσα, στην πολιτική ζωή του δήμου Μεγαρέων, υποστηρίζοντας ή υποθάλποντας οποιοδήποτε εκλεγμένο ή υποψήφιο μέλος της δημοτικής αρχής, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στις αρχές και την εταιρική πολιτική της.

Αντιθέτως, είναι επίσης γνωστό ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ο,τιδήποτε αφορά την πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη της περιοχής, όπου πραγματικά παρέχει την συνδρομή της, ενισχύοντας τις τοπικές ομάδες και πολιτιστικούς συλλόγους στην επίτευξη των σκοπών τους.

Περαιτέρω, ήταν και θα είναι πάντα παρούσα σε οποιαδήποτε ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής πολιτικής της, αλλά μακριά από οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι καμία διαφοροποίηση των θέσεων και αρχών μας δεν υφίσταται σε σχέση με την μέχρι σήμερα λειτουργία μας, και ως εκ τούτου θα ήταν σκόπιμο να σταματήσουν οι τυχόν προσπάθειες ανάμιξης της εταιρείας μας στο προεκλογικό παρασκήνιο της δημοτικής αρχής».