Ανασυστάθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μεγάρων μετά την παραίτηση δύο μελών του.

Το διοικητικό συμβουλίο πλέον συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Σερτ, 1ο Δημοτικό Νέας Περάμου
Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ψαρράς, 3ο Δημοτικό Μεγάρων
Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μιχαλόπουλος, 2ο Δημοτικό Νέας Περάμου
Γραμματέας: Ευάγγελος Παύλου, 1ο Γυμνάσιο Μεγάρων
Αν. Γραμματέας: Ανδρέας Γεωργακής, 7ο Δημοτικό Μεγάρων
Ταμίας: Κατερίνα Λουκά-Σταμπόλα, 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων
Δημ. Σχέσεων: Θωμάς Κώτσης

Εκπρόσωπος στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Νίκος Σερτ.
Αναπληρώτρια: Αργυρώ Μπίμα-Βόρδου

Εκπρόσωπος στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Ευάγγελος Παύλου
Αναπληρώτρια:Κατερίνα Λουκά