Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Περάμου, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σᾶς προσκαλεῖ σέ ἀπογευματινή ἐκδήλωση, μέ θέμα:

«Προλογίζοντας τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα»

τήν Παρασκευή 30ῆ Μαρτίου 2018, καί ὥρα 7:00μ.μ., ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Διά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ὁ Πρόεδρος
† Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας