Σταθερός στις αρχές του ο Αδριανός Μιχάλαρος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εμμένει στην ανάγκη να δοθεί από την Κυβέρνηση έμφαση στην ενίσχυση παραγωγικών επιχειρήσεων, να στηριχθεί δηλαδή η ελληνική παραγωγή.
Εκτός αυτού να επιβραβευθούν οι συνεπείς επιχειρήσεις ώστε να προκύψει μια νέα συνθήκη στις σχέσεις Κράτους – Επιχειρήσεων η οποία θα φέρει χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης.

“Δεν πιστεύουμε σε «μαγικές σωτηρίες», σε παραμύθια για «λεφτόδεντρα», σε ιδεοληψίες για μια νέα γενιά επιδοματούχων”, υποστηρίζει. “Αντιθέτως, με νέα επιστολή που αποστέλλουμε στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη παραδεχόμαστε ότι στο επόμενο -βραχυπρόθεσμο- διάστημα θα δοκιμαστεί η ικανότητα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, της ραχοκοκκαλιάς της εθνικής οικονομίας, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές, να αφομοιώσουν γρήγορα νέα τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, να καινοτομήσουν και να σωθούν στο νέο περιβάλλον”.

Ο κ. Μιχάλαρος σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεται λύσεις τύπου “χαμηλότοκων δανείων”. Τουναντίον, σε ομοφωνία με τις 15 χιλιάδες επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΠ ζητούν από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να σχεδιάσουν μαζί έναν οδικό χάρτη ανασύνταξης της εθνικής οικονομίας ενισχύοντας την παραγωγή και τη μεταποίηση.

“Εκτός από τη φορολογική και ασφαλιστική επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, συνιστούμε στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να συμβαδίσει μαζί μας σε τρεις μεταρρυθμιστικές ενέργειες που θα αλλάξουν κακώς κείμενα που ταλανίζουν το βιοτεχνικό κόσμο εδώ και τέσσερις δεκαετίες”.

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΒΕΠ

Α) Αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και αξιοποίηση εργοστασίων:

Ο Πρωθυπουργός πρέπει να ζητήσει άμεσα, ακόμα και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επίλυση χρόνιων δικαστικών διαμαχών για εργοστασιακές υποδομές σχετικά με τις οποίες τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν βιοτεχνίες και να τις μετατρέψουν σε κύτταρα καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Β) Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Δεν αρκεί να λένε ορισμένοι ότι «χρειάζεται διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά». Πρέπει να καταλάβουν το αίτημα της αγοράς να αλλάξει μια κατάσταση που στερεί τεχνίτες από τις επιχειρήσεις εξαιτίας ιδεοληψιών και αγκυλώσεων παρελθόντων δεκαετιών.

Η μεταρρύθμιση που προτείνουμε θα επιτρέψει την πραγματική διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις ενώ θα καθοριστεί με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης πραγματική μαθητεία στο αντικείμενο φοίτησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών ώστε αυτό να μετατραπεί σε εργαλείο ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας.

Γ) Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων σε δημόσιες εκτάσεις:

Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί «φθηνή» γη προς τις επιχειρήσεις αφού σύμφωνα με τις καταγγελίες επιχειρηματιών και επαγγελματιών, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται “real estate” με όρους πώλησης «πολυτελών διαμερισμάτων» με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόσθετα χρέη και υποχρεώσεις εκείνοι που θέλουν να παράγουν.

 

Η ΘΕΣΗ ΒΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Σύνθημά μας στο ΒΕΠ είναι «Η παραγωγή αποτελεί διέξοδο από την κρίση».

Πρέπει να υπάρχει έμπρακτη στήριξη προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα:

Δώστε κίνητρα, εργαλεία, χωρίς γραφειοκρατία στην καρδιά της οικονομίας, στη μεταποίηση, στην παραγωγή. Αλλάξτε το παραγωγικό μοντέλο τώρα, αξιοποιήστε την ευκαιρία δίνοντας στη χώρα μας τη «δεύτερη ευκαιρία» να βγει πιο δυνατή και από αυτή τη δοκιμασία,

Σε πλαίσιο εξειδίκευσης μέτρων και συνέχισης της πολιτικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων, το ΒΕΠ εξακολουθεί και προτείνει άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπάρχουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά με βαθμό μόχλευσης που αυτά μας παρέχουν, συνεπώς με όσο το δυνατόν λιγότερη σπατάλη εθνικών πόρων.

Επίσης:

  1. Θα πρέπει να εργαλειοποιηθεί το ΕΣΠΑ ώστε μέσω τον κονδυλίων του να διατεθούν επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε δανεισμός.
  2. Τροποποίηση του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων “De minimis” (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) από τις 200 στις 500 χιλιάδες ευρώ, και
  3. Αξιοποίηση κονδυλίων από τα Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  4. Άμεση αξιοποίηση κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», στο οποίο προβλέπονται δράσεις για να αναστραφούν τάσεις συρρίκνωσης στην παραγωγική βάση επιχειρήσεων της Αττικής, όπως έχουμε εκφράσει στον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη με επείγουσα επιστολή μας.