Το KEK Academy Skills, Ηρώων Πολυτεχνείου 34 και Περσεφόνης Ελευσίνα, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δικαιούχους του νέου βάουτσερ τουρισμού από 18 έως 29 ετών.
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.ACADEMY_SKILLS_2_550

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

  • Ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων.
  • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης, 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων 420 ωρών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ Πανεπιστημίων Εξωτερικού, με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για πληροφορίες: ΚΕΚ Academy Skills:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105561571, 2105542909

Επίσης, για όλους τους καταρτιζόμενους Προγραμμάτων Voucher το ΚΕΚ προσφέρει δωρεάν μετακίνηση από τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο Αττικής, τον Ασπρόπυργο, το Κερατσίνι, το Πέραμα και τον Πειραιά!ACADEMY_SKILLS_1_550