Συνεδριάζει τη 9/3/2015, ώρα 10:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
Ενδεικτική ημερήσια διάταξη

 1. Προετοιμασία συνάντησης της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκη
  Εισηγητής: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ
 2. Δημοτικά τέλη χρήσης εδάφους – υπεδάφους
  Εισήγηση: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ
 3. Αντιμετώπιση προβλημάτων  των δήμων αρμοδιότητας ΔΕΗ
  Εισηγητές: Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ
  Σ. Δανιηλίδης, αντιπρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 4. Πρόταση τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 236 «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης» του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
  Εισηγητές: Γ. Καραγιάννης, β΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
  Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

 

Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα μεταδίδεται ζωντανά στο  http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php