Συνεδριάζει το Σμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 9/10/2015, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Xορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης Καταστήματος  κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  «ΠΙΤΣΑΡΙΑ»  ιδιοκτησίας  της  Αναστασίας Νεοφυτίδου του Κων/νου που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα,  επί της οδού Γ. Μενιδιάτη – Αιγειρουσών & Αγ. Στεφάνου στο Ο.Τ. 226
  2. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών  και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV– «Εστιατόριο – Καφετέρια» με διακριτικό τίτλο «AMALFI» ιδιοκτησίας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..» νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Χριστοδούλου Σταύρο και Τσεβά Δήμητρα, που λειτουργεί επί της Παραλιακής  Πάχης  του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV-«ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ»   ιδιοκτησίας SEFERIERJON του HAJDER, που λειτουργεί  επί της  οδού Χρ. Μωραϊτου και Γ. Χατζή 4Α  του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας Ραυτόπουλου Δημητρίου του Κω/νου, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας  «INTERRAFM. ΕΠΕ», που λειτουργεί  επί της Παραλιακής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων
  5. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας «IV – «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας Μαλαπέτσα Άγγελου του Χαραλάμπους, που λειτουργεί στην οδό Θεοφανίδη,  θέση Λίμνη ή Έλος στην περιοχή Κινέτας Δήμου Μεγαρέων.