Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 8/1/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Επικύρωση πρακτικών 19ης & 20ης συνεδρίασης Περιφερειακού  Συμβουλίου Αττικής έτους 2014.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος», προϋπολογισμού 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγήτρια  η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Θανοπούλου)
 3. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ –ΚΟΜΝΗΝΩΝ –ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 2.183.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
 4. Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην “Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής” και συγκρότησή αυτής (άρθρο 85 Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014).
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κοροβέσης)
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης ρέματος Αγίας Παρασκευής στη ΔΚ Άνοιξης», Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδραυλικών Έργων Διευθέτησης ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της κοινότητας Κρυονερίου”», της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 7. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Άρση επικινδυνότητας οδών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
 8. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτύπωση και διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού με οδηγίες αυτοπροστασίας του πληθυσμού σε περίπτωση ατυχήματος “SEVESO”.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
 9. Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής θεμάτων οχημάτων ΕΔΧ του αρ.3 του Ν. 1437/1984 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)