Για την εκλογή Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει το νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.