Συγκέντρωση με θέμα την ενίσχυση μελισσοκόμων για προμήθεια εξοπλισμού για διευκόλυνση μετακινήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Δήμο Μεγαρέων με μέριμνα των αρμοδίων αρχών.
Τετάρτη 7 Ιουνίου, ώρα 12:30

Η ενημέρωση γίνεται επειδή αυτήν την περίοδο είναι δυνατόν να υποβληθούν αιτήσεις για ενίσχυση.
Συγκεκριμένα, για τις δράσεις « Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων » και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας » δίδεται οικονομική ενίσχυση της τάξης του 10%, έως και ποσού €30 για την προμήθεια καινούργιων κυψελών μέχρι αντικατάστασης του 10% των κατεχομένων κυψελών.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Ενισχύεται επίσης η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει :
Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 ευρώ με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
Να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/06/2017.