Από 28 έως 31 Αυγούστου 2015 πρόκειται να διεξαχθεί η φετινή έκθεση 7η Μεγάρων Γη στο άλσος Πευκάκια.
Και φέτος αναμένεται ενδιαφέρουσα συμμετοχή τοπικών μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα καθώς του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Ιδιαίτερα εμφατική παρουσία αναμένεται να έχει η Εθελοντική Οργάνωση Κούρος με το περίπτερό της να είναι αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια και ιδιαίτερα στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής μεταξύ των νέων και των ανηλίκων.Μεγάρων Γη