Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 6η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Δωρεάν διανομή τετραδίων στους μαθητές της Α’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων των Μεγάρων.
  2. Χορήγηση ή μη  απόφασης προέγκρισης μικτής επιχείρησης κατηγορίας IV και ΙΙΙ: «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κατηγορίας ΙΙΙ:  «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»  ιδιοκτησίας  του (επ.) ΟΡΤΥΚΙΔΗ (ον) ΚΟΣΜΑ του Παύλου, που  θα λειτουργήσει   στην περιοχή Κινέττας στο Ο.Τ. 17  του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – κατηγορία III: «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ»  ιδιοκτησίας  του  (επ.) ΚΟΥΣΤΕΡΗ (ον.) ΧΑΡΙΛΑΟΥ  του Δημοσθένη,  που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα επί της  Περιφερειακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου και Ανωνύμου, στο Ο.Τ. 642 του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικής –μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας Αορίστου χρόνου  & άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας IV – «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»   ιδιοκτησίας της «ΧΡ. ΚΑΡΔΑΤΟΣ – ΑΙΚ. ΠΙΝΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑΙ» νομίμως εκπροσωπούμενη που βρίσκεται  στην περιοχή «Ντουράκο» Αλεποχωρίου  του Δήμου Μεγαρέων.