Εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 69 προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Μεγαρέων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις θα γίνουν σε δεύτερη φάση.
Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Προς το παόν ο Δήμος έχει περιθώριο έως τις 17/8 να δηλώσει τι ειδικότητες χρειάζεται.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας καθώς και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Περιλαμβάνει απασχόληση με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η οποία θα παρέχεται με την μορφή συγκεκριμένων έργων. Τα έργα αυτά δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου (αναβάθμιση υπηρεσιών, εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους κατοίκων κλπ).

Τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.