Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 6/6/2016. ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και καθορισμός του αριθμού αυτών κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017 -2018
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς.
  5. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  6. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (β’ δόση 2016).
  7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2015».
  8. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Μεγαρέων».
  9. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
  10. Ανακήρυξη του Δήμου Μεγαρέων ως Ελεύθερη Ζώνη από τις TTIP – CETA – TISA και συνυπογραφή υπ’ αυτού της Διακήρυξης της Βαρκελώνης