Την 6η Μαρτίου 2017 η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής διοργανώνει σύσκεψη – διαβούλευση για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, τον ορισμό προσφορών ανά διετία και τις επιπρόσθετες Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Η σύσκεψη διοργανώνεται στο πλαίσιο διαδικασίας του ν. 4177/2013 σχετικά με τη δυνατότητα μεταβολής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, ορισμού μίας περιόδου προσφορών ανά δύο έτη και ορισμού περιοχών προαιρετικής λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και επιπρόσθετες Κυριακές των ήδη θεσπισμένων.

Οι αρμόδιοι συλλογικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν σχετική έκθεση- υπόμνημα μέχρι και την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017 στο: ant.dytikis@patt.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής) είναι αναρτημένη η αναλυτική Πρόσκληση προς τους αρμόδιους φορείς και τα σχετικά έγγραφα.

(http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=288&Itemid=305)
Επίσης, η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
(https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨ4Π7Λ7-04Χ?inline=true).