Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 με κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης η παράδοση της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ.
Η εταιρεία – πολυεργαλείο του Δήμου Μεγάρων, η οποία ιδρύθηκε το 1994, έχει προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία και έχει χρησιμεύσει ως φορέας παράκαμψης των δύσκαμπτων κανόνων προσλήψεων του δημοσίου τομέα περνά πλέον στα χέρια της ΕΥΔΑΠ.
Μαζί με την μετάβαση θα διευθετηθεί για τελευταία φορά το χρέος της επιχείρησης προς τους αγοραστές της και στην ουσία θα απαλλαγεί ο Δήμος από τα βάρη της εταιρείας.

Θέματα ημερήσια διάταξης

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
  2. Τροποποίηση Ο.Π.Δ. έτους 2019.
  3. Περί έγκρισης παραλαβής των δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ΚΕΛ) της ΔΕΥΑΜ από τον Δήμο.
  4. Περί έγκρισης σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής μεταβίβασης και παράδοσης στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ακαθάρτων και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης των Μεγάρων, του Δημοτικού Δικτύου Αποχέτευσης της πόλης της Νέας Περάμου, των δημοτικών δικτύων ύδρευσης των περιοχών Κινέττας, Βλυχάδας (Άγιος Παντελεήμονας), Νέας Ζωής, Κανδυλίου, Κουμινδρίου, Λάκκας, Αγίας Τριάδας, Ήρεμου Κύματος και Πάχης του Δήμου Μεγαρέων και αναγνώρισης οφειλών των Δήμου Μεγαρέων προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.