Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) για την εκλογή, μεταξύ άλλων, προεδρείου.

Ημερήσια διάταξη

  1. Εκλογή µελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών µελών Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.