Συνεδριάζει, δια περιφοράς, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου μεταξύ των ωρών 17:00 και 23:00

  1. Περί ψηφίσματος Ισότητας.
  2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της,  με διακριτικό τίτλο “LE MIRAGE” ,  το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό τίτλο “PUZZLE WET” ,  το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων
  4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.)  ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό τίτλο “POCHETTE” ,  το οποίο λειτουργεί στην πλατεία Φρειδερίκης 6 και Σαρανταπόρου, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων».

Η ψήφος των Κοινοτικών Συμβούλων θα αποσταλεί email κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.