Στα σχολικά συγκροτήματα των 5ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Μεγάρων μεταφέρονται οι μαθητές του 4ου Δημοτικού λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, σε συνεργασία με τη διευθύντρια και τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του όρισε ως χώρους υποδοχής των μαθητών και δασκάλων στα Δημοτικά 5ο και 6ο ως εξής: Τέσσερα τμήματα θα στεγασθούν στο 5ο και δύο τμήματα θα στεγασθούν στο 6ο.

Η έδρα του σχολείου θα βρίσκεται στο 5ο.