Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 4/11/16, ώρα 21:00

Ημερήσια διάαξη 

  1. Χορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης μικτής επιχείρησης κατηγορίας IV: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και κατηγορίας ΙΙΙ: « ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ »  ιδιοκτησίας  του κ. ΔΟΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Δημητρίου, που βρίσκεται στα Μέγαρα  επί της οδού Σπ. Καραγιώργου αρ. 16, στο Ο.Τ. 192 α.
  1. Χορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης επιχείρησης κατηγορίας IV: «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ. MATEUSZ BONUS του DARIUSZ BONUS, που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα  επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 56, στο Ο.Τ. 135,