Τις προτάσεις του για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Μεγαρέων για το 2022 καλείται να διαμορφώσε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση θα γίνει «δια περιφοράς» και η ψήφος των μελών θα υποβληθεί στο προεδρείο με email από τις ώρες 14:00 έως 22:00