Συνεδριάζει το Συμβοόυλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 3/2/2016, ώρα 20:30. Της συνεδρίασης θα BASILOPITA_2016προηγηθεί το κόψιμο της βασιλόπιτας ενώ το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ο απολογισμός δράσεων του ΣΔΚΜ από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015

Ημερήσια διάταξη

  1. Απολογισμός δράσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων κατά το διάστημα 01-09-2014 έως 31-12-2015.
  2. Διοργάνωση ομαδικής εικαστικής έκθεσης από Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016.
  3. Χορήγηση ή μη  απόφασης προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος  κατηγορίας IΙ «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΥΓΩΝ)» ιδιοκτησίας Γεωργίου Προισκου, στην θέση «ΑΘΗΝΑΣ ΤΗ ΣΤΡΑΤΑ» ή «ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ».
  4. Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος ΙΙ «Αποθήκη-Συσκευασμένων Τροφίμων» ιδιοκτησίας του Ξάνθη Ευαγγέλου -Σπυρίδωνα  που βρίσκεται  επί των οδών Πτολεμαίων & Ξενοκράτους στο Ο.Τ 626 του Δήμου Μεγαρέων.
  5. Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήματος  κατηγορίας IV: «Καφενείο- Καφετερία» ιδιοκτησίας της Κομνηνού Μαρίας του Αναστασίου που βρίσκεται  στο 57ο χλμ Π.Ε.Ο.Α.Κ στην Κιννέτα του Δήμου Μεγαρέων
  6. Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας  IV «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΓΑΛΛΟΥ  ΑΝΘΟΥΛΑΣ που βρίσκεται στην ΠΑΧΗ του Δήμου Μεγαρέων.