Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων συνεδριάζει την Τρίτη 31/10/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Συμμετοχή Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων στις δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μείωσης των αποβλήτων (18-26 Νοεμβρίου 2017), με Εθνικό Συντονιστή των δράσεων τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
  2. Περί Υποστήριξης της 2ης Ετήσιας Έκθεσης Ζωγραφικής που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Εταιρεία Πολιτισμού και Τέχνης (Π.Ε.Π.Τ.) στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2017
  3. Περί διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού καταγραφής ηθών και εθίμων της πόλης μας
  4. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Φ.4323/1451/περβ/14 (ΑΔΑ: ΨΗΒ10Ρ1Κ-ΠΞΧ) Α.Ε.Π.Ο., αναφορικά με την απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας και αναδιάταξή της στη νέα θέση, χωρίς αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας ή της θαλάσσιας έκτασης της ομάδας.