Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2018.
  2. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου
  3. Περί αποδοχής ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018.
  4. Περί παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.
  5. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (2017)».
  6. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του υποέργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου της Πράξης [303083].
  7. Περί έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης για την μονοδρόμηση της οδού Αγ. Αντωνίου.
  8. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Α/Κ ΜΕΓΑΡΩΝ).