Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 30/3/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικον. έτους 2014.
 2. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ειρ. Φωτέλη.
 3. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Βασιλείου Κασιμάτη.
 4. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελευθερίου Τσολάκου.
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου».
 6. Μερική τροποποίησης της υπ’ αριθ. 231/2014 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου σχετικά με την έγκριση μελέτης εκτροπής χειμάρρου Αγίας Παρασκευής προς τον χείμαρρο Μαυρατζά με αγωγό κλειστής διατομής.
 7.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός δένδρου στο τέρμα της οδού Σιθνίδων στα Μέγαρα.
 8. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρ. 76 του Ν. 4257/14.
 9. Περί σύστασης Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας Δήμου Μεγαρέων.
 10. Περί συνέχισης της λειτουργίας της Δ.Ε.Μ.  Α,Ε.
 11. Περί της ανάπτυξης του τουρισμού στον Δήμο μας.