Από τα μέσα Ιουλίου το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου θα λειτουργεί ως μόνιμος χώρος διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης χρήσης γεωργικών φαρμάκων του Οργανισμού Δήμητρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες ολόκληρης της Αττικής.
Στην δήλωση αυτή προέβη ο κ. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του Οργανισμού, στην συνάντηση την οποία είχε την 25/6 με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Δήμα στην Νέα Πέραμο.
Το σχολείο, το οποίο διαθέτει εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επισκέφθηκε ο εκπρόσωπος του Δήμητρα προκειμένου να καθορισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.
Η επιλογή του χώρου αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Μεγαρέων, της Ομάδας Παραγωγών Μεγάρων και του Οργανισμού Δήμητρα και εντάσσεται στο σχέδιο της Διοίκησης του Δήμου να γίνει σημείο αναφοράς όλων των αγροτών της Αττικής.
Μέσω του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου οι αγρότες ή όσοι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν πιστοποιητικό χρήσης.

Από αριστερά, Γιάννης Δήμας, αντιδήμαρχος, Δήμος Λιώτας, προεδρος του ΣΔΚ Ν. Περάμου, Γιώργος Παπαβασίλης, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Μεγάρων, Παναγιώτης Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ Δήμητρα
Από αριστερά, Γιάννης Δήμας, αντιδήμαρχος, Δήμος Λιώτας, προεδρος του ΣΔΚ Ν. Περάμου, Γιώργος Παπαβασίλης, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Μεγάρων, Παναγιώτης Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ Δήμητρα

AFISA DHMHTRA