Σνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2015.
  2. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2012 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου ως προς την ειδικότητα του Ιωάννη Σιδέρη.
  3. Ορισμός ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το έτος 2015.
  4. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.
  5. Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο και την βεβαίωση των παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.
  6. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
  7. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
  8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σχολικών τροχονόμων (δ’ δόση 2015).
  9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου 1: «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου».
  10. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου μας οικον. έτους 2016.