Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβοουλιο Μεγαρέων την 29/12/2015, ώρα 21:00DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2016.
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί ψήφισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2016.
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2016.
  4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2016.